Кочани фактури

Кочани фактури

От Настройки / Кочани фактури можете да създадете неограничен брой кочани фактури за вашата работа.

Можете да използвате различни кочани за различни обекти.

 

Задайте има на кочата, името се използва за ваше улеснение и лесно разпознаване на кочаните, с които работите.
Въведете диапазон на кочаните, като зададете начален и краен номер на кочана.
Можете да ограничите вашите служители, които да имат достъп до конкретните кочани, като посочите кои служители имат право да работят с този кочан.

 

 

От списъка с фактури ще виждате всички кочани, до които имате достъп. За да смените кочана е достатъчно да го изберете от списъка.

2024 © Faktura1.com