Различни ДДС ставки в един документ

  • Начало
  • Различни ДДС ставки в един документ

Различни ДДС ставки в един документ

За да използвате възможността за въвеждане на повече от една ДДС ставка е една фактурата, трябва да активирате тази възможност, чрез радио бутона ДДС а всеки ред (1)

След активирането на опцията ще имате нова колона ДДС % (2), в която можете да въведете различни ДДС ставки

В точка (3) се изчислява данъчната основа и данъка за всяка от използваните данъчни ставки.

2024 © Faktura1.com