Дата на падеж - автоматично напомняне на датата на падеж

  • Начало
  • Дата на падеж - автоматично напомняне на датата на падеж

Дата на падеж - автоматично напомняне на датата на падеж

 

Вече автоматично ще изпращаме имайл до вашите клиент с напомняне за изтичаща дата на падеж

За да изпращаме напомняне за изтичаща дата на падеж при създаване на Фактура или Проформа Фактура трябва задължително да сложите статус на документа Неплатена или Частично Плащане (1) и да въведете Дата на падеж (2)

 

 

За да определите колко дни преди датата на падеж да се изпрати съобщението, трябва да направите вашият избор от Настройки / Правила на фирмата  от падащото меню можете да изберете колко дни преди датата на падеж да бъде изпратено съобщението.

 

 

Не забравяйте, че трябва да въведете имайл на вашите клиенти до който да изпращаме съобщенията, това можете да направите от Настройки /  Контрагенти

2024 © Faktura1.com