Подробно описание на стоките

Подробно описание на стоките

Добавете многоредово подробно описание на стоките и услугите.

За да можете да добавите подробно описание трябва да активирате тази настройка от Настройки / Правила на фирмата

Изберете Да в менюто: При въвеждане на продукт в документа, трябва ли да има възможност за добавяне на подробен текст към продукта?

Стоките, към които можете да добавяте подробно описание, трябва да са създадени в Склад/Стоки, тогава при избор на стока ще имате икона в полето на стоката, когато кликнете на иконата ще се отвори прозорец, в който можете да въведете подробно описание.

 

Като резултат подробното описание ще се отпечатва в документа:

2024 © Faktura1.com