Създаване на обща фактура от няколко избрани проформи

  • Начало
  • Създаване на обща фактура от няколко избрани проформи

Създаване на обща фактура от няколко избрани проформи

Създаване на обща фактура от няколко избрани проформи фактури или стокови.


Можете да създадете една обща фактура от създадените през месеца проформи към конкретен клиент, като следвате стъпките:
1. Отворете списъка с проформи
2. Във филтри въведете името на получателя (1) - това е задължително условие, за да се активира бутона за създаване на фактура.
3. Ако желате можете да изберете и период, за който да искате да заредите проформите, от които ще създадете фактура.
4. Натиснете бутона Филтър (2)
5. Изберете един по един желаните проформи (3) или всички, чрез чекбокса на първият ред.
6. Кликнете на бутона: Създай фактура от избраните (4)
7. След това можете да направите корекция на генерираната обща фактура или запишете, за да създаде фактурата.

По същият начин мога да бъдат създадени общи фактури и от избрани стокови
 

 

 

 

2024 © Faktura1.com