Проверка на ДДС номер във VIES

Можете да проверите дали даден номер по ДДС, издаден от държава-членка / Северна Ирландия е валиден, като изберете съответната държава-членка / Северна Ирландия от падащото меню и зададете номера за проверка.

ДДС номер на проверяваната фирма

BG

ДДС номер на запитващата фирма

BG

2024 © Faktura1.com